Avocat Dan Florenta Beatrice - Cabinet Avocatura

 
 
divort
 

Avocat Dan Florenta Beatrice

 

 

LINK-URI UTILE

www.just.ro - Ministerul de Justitie din Romania
www.scj.ro - Inalta Curte de Casatie si Justitie
www.cabuc.ro - Curtea de Apel Bucuresti
www.tmb.ro - Tribunalul Bucuresti
www.juridice.ro - Informatii juridice
www.indaco.ro - Legislatie
portal.just.ro - Instante de judecata din Romania
www.pmb.ro - Primaria Municipiului Bucuresti 
 
 


avocat Dan Florenta Beatrice

 

0723.25.86.29

office@avocat-top.ro

 
 
 

Speze

In vederea intelegerii practicii judiciare vin cu cateva culegeri de speze.
Uniunea Juristilor din Romania
Autor Pavel Perju
--Practica judiciara civila –
comentata si adnotata
Editura CONTINENT XXI
Bucuresti, 1999

1. DREPTUL FAMILIEI.

--Soti in divort. Dobandire bunuri imobile. Necesitatea consimtamantului expres al ambilor soti. ;
Potrivit art.35 alin 1 din Codul Familiei sotii administreaza si folosesc impreuna bunurile comune si dispun tot astfel de ele. In alineatul urmator al textului, se prevede ca oricare dintre soti, exercitand singur aceste drepturi este socotit ca are si consimtamantul celuilalt sot. Cu toate acestea, niciunul dintre soti nu poate instraina si nici greva un teren sau o constructie ce face parte din bunurile comune, daca nu are consimtamantul expres al celuilalt sot.
In legatura cu aplicarea acestor dispozitii legale, s-a pus problema daca ele sunt incidente si in ipoteza actelor de dispozitie privind dobandirea de bunuri imobile. Intr-o opinie, se da un raspuns pozitiv, cu motivarea ca pentru dobandirea de bunuri imobiliare cu titlu oneros este necesar consimtamantul expres al celuilalt sot, deoarece motivele care justifica exceptia in cazul instrainarii si grevarii sunt la fel de puternice oricare ar fi actul de dispozitie privitor la imobil.
Intr-o alta solutie, raspunsul este negativ, pe ideea ca textul art. 35 alin 2 Codul familiei ingradeste numai instrainarea de imobile. Prin urmare este aplicabila prezumtia de mandat tacit.( referitor la prezentarea celor doua opinii, a se vedea I. Filipescu, 1989, p. 157-158)
Practica instantelor din judetul Suceava este in sensul acesteia din urma opinii, cu urmatoarele corective;
- ori de cate ori, prin actele de dobandire de bunuri mobile se asuma obligatii care necesita instrainarea sau grevarea unor imobile ale comunitatii de bunuri a sotilor, consimtamantul expres al celuilalt sot este necesar, asa incat actul incheiat fara mandat expres, va fi lovit de nulitate relativa. Solutia isi are ratiunea in caracterul complex al operatiei de achizitionare a imobilului, asimilata actelor de instrainare imobiliara ce cad sub incidenta art. 35 alin 2 din Codul familiei..
- prezumtia de mandat tacit va dispare, ori de cate ori imprejurarile de fapt ale spetei, exclud consimtamantul prezumat al celuilalt sot la incheierea actului.
Intr-o speza, solutionata in recurs (Tj. Sv. , sc., dec. Nr. 1/1992), a fost admisa actiunea in anulare a contractului de vanzare- cumparare a unui apartament, incheiat in conditiile art. 5 alin 2 din Decretul-Lege nr. 61/1990, cu motivarea ca divortul era in curs si faptul ca in prima instanta, judecatoria a atribuit sotiei reclamante beneficial contractului de inchiriere. S-a retinut, totodata, ca paratul nu se poate pune la adapostul ideei ca actul de dobandire profita comunitatii de bunuri, deoarece forta prezumtiei de mandat tacit reciproc nu depinde de avantajele pe care le poate procura actul, ci de existenta reala a dreptului de reprezentare. Cat timp intre soti existau neantelegeri grave, finalizate prin divort si atribuirea locuintei unuia dintre fostii soti, prezumtia de mandat tacit era inoperanta.Actul incheiat in aceste conditii este impotriva vointei celuilalt sot si, astfel, este lovit de nulitate relativa ( a se vedea, I. Filipescu, 1989, p.152)


2 DREPT CIVIL


Uzucapiune. Jonctiunea posesiilor.

Aceasta din urma are incidenta numai in ipoteza existentei a doua posesiuni exercitate succesiv, de catre autor si succesorul acestuia, fara ca ei sa fie titularii dreptului real. Prin urmare este posibila unirea duratei posesiunii titularului dreptului real, ca autor, cu posesiunea exercitata de un netitular al dreptului. Aceasta, deoarece, astfel cum s-a subliniat in literatura de specialitate, uzucapiunea opereaza ca o sanctiune civila impotriva titularului dreptului de proprietate, vinovat de pasivitate, prin lasarea bunului in posesia altuia.(C.Statescu, C. Birsan, p. 276). Intr-o speza, solutionata in recurs (Tj. Sv., dec. Nr. 25/1992), s-a retinut ca reclamantii, adica posesorii actuali, au dobandit dreptul de proprietate de la autorii lor prin act de vanzare-cumparare, ca acestia din urma erau titularii dreptului de proprietate inscris pe numele lor in cartea funciara.C urmare, pe considerentele aratate mai sus, a fost inlaturata motivarea gresita din sentinta recurata, cat priveste afirmatia ca, in speza, a existat o jonctiune a posesiilor (C. p. in Dr.4/1993, p.53).


3 SUCCESIUNI

Drepturile succesorale ale unui ascendent privilegiat in concurs cu un legatar universal, instituit inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 18/1991, cand terenurile din litigiu erau scoase din circuitul civil.

In cazul in care defunctul a lasat un singur parinte, rezerva acestuia este, potrivit art. 483 C. Civ., de o patrime din mostenire, fiind evident ca prin instituirea legatului universal, a fost exeredat, indirect, de cotitatea disponibila de trei patrimi ( cu privire la exeredarea indirecta, realizata prin instituirea unor legate care epuizeaza disponibilul mostenirii, a se vedea ; M Eliescu, 1966, p.286).
In opinia noastra, exprimata intr-o alta lucrare (P. Perju, in ,, Dreptul” nr. 6/1997, p.75-77), faptul ca pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 18/1991 un asemenea succesibil s-a aflat intr-o stare de inactiune cat priveste exercitarea dreptului sau de optiune succesorala, datorita imprejurarii ca lasamantul succesoral era fara terenuri, nu-l prezuma ca renuntator. Ipso jure, art. 12 di Legea nr.18/1991(renumerotat art. 13 la republicarea legii in Monitorul Oficial, partea I, din 5 ianuarie 1998) a reanviat dreptul sau de optiune succesorala, motiv pentru care daca a acceptat succesiunea terenurilor, in conditiile art. 8 alin. 2 si art. 12( renumerotat 13) din lege, el are dreptul de rezerva asupra unei patrimi din mostenire ( C. p. in Dr.nr. 7/1997. p.88)

DREPT PENAL
Culegere de practica judiciara penala
Tribunalul Bucuresti
Anul 1991
Note de Vasile Papadopol 1991
CASA DE EDITURA SI PRESA
,, SANSA ‘’_S.R.L.

Asistenta juridica


Din moment ce la termenul cand inculpatul arestat nu a fost asistat de aparator s-au administrat probe- luandu-se interogatoriul inculpatului-, hotararea de condamnare este lovita de nulitate absoluta, conform art. 197 alin 2 si 3 C. proc. Pen., chiar daca la celelalte termene dispozitiile legale cu privire la asistenta juridica au fost respectate.

Tm.Bucuresti, s. I-a pen, dec. nr. 59/1991

Prin omisiunea primei instante de a da cuvantul, cu ocazia dezbaterilor, atat aparatorului inculpatului aflat in stare de arest, cat si inculpatului insusi, s-a ajuns la situatia ca hotararea de condamnare pronuntata sa fie lovita de nulitate absoluta, caci situatiile sus-mentionate sunt echivalente-sub aspectul incalcarii dreptului de aparare – cu neasistarea inculpatului arestat de catre aparator, caz in care, potrivit art. 197 alin 2 si 3 C. proc. Pen., nulitatea nu poate fi inlaturata in nici un mod, poate fi invocata in orice stare a procesului si se ia in considerare chiar din oficiu.

Tm. Bucuresti, s. II-a pen., dec. nr. 59/1991

Conform art. 171 alin 2 C. proc. Pen., asistenta juridica este obligatoru- sub sanctiunea unei nulitati absolute prevazuta in art. 197 alin 2 si 3 C. proc. Pen.- intre altele si atunci cand inculpatul se afla in stare de arest.
Nulitatea prevazuta in textile sus-mentionate nu opereaza in cazul in care, desi inculpatul a avut un aparator ales, acesta nu s-a prezentat la termenul de judecata, iar instanta a desemnat un aparator din oficiu, care l-a asistat efectiv pe inculpatul arestat punand concluzii cu ocazia dezbaterilor in fond.

Tm. Bucuresti, s. II-A pen, Dec. Nr. 71/1991

 
 
Home Despre noi Portofoliu Utile Onorarii avocat Parteneri Contact
  © Avocat Dan Florenta Beatrice